M. S.

Per problemes a l’esquena durant l’embaràs em van recomanar que fes sessions de fisioteràpia. He anat fent seguiment durant l’embaràs i m’ha anat perfecte. En cada sessió ademés de tractar-me l’esquena vam tractar altres temes com les respiracions, els pujos, i el massatge perineal… que em van anar molt bé per al dia del part.

JADM. S.